W związku z koniecznością składania od 1 lipca 2019 r. nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownicy Urzędu Gminy pełnić będą dyżury w poszczególnych sołectwach.

Podczas dyżurów będzie można wypełnić i złożyć deklarację.

Harmonogramy dyżurów:

1 lipiec 2019 r. / poniedziałek/

- Świetlica Wiejska w Jabłowie - godz. 16.00-18.00

- Świetlica Wiejska w Gostkowie - godz. 16.00-18.00

3 lipiec 2019 r. /środa/

- Świetlica Wiejska w Strudze - godz. 16.00-18.30

- Świetlica Wiejska w Chwaliszowie - godz. 16.00-18.30

4 lipiec 2019 r. /czwartek/

- Świetlica Wiejska w Lubominie - godz. 16.00-18.00

- Świetlica Wiejska w Cieszowie - godz. 16.00-18.00


Deklarację można również złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w godzinach jego pracy.