W minioną sobotę oficjalnie powitaliśmy nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki IVECO dla OSP Stare Bogaczowice, koszt auta to  ok. 781 000 zł. Zakup wozu został dofinansowany przez: Gminę Stare Bogaczowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Powiat Wałbrzyski, Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Wałbrzychu, MSWiA, Państwową Straż Pożarną, Lasy Państwowe.