W ostatnich dniach została zamontowana i oddana do użytku mieszkańcom Gostkowa nowa wiata przystankowa, znajdująca na wysokości posesji nr 9.