W związku z prowadzonym naborem na I turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych zwracam się z prośbą o rozpowszechnianie poniższej informacji wśród osób bezrobotnych. Szkolenie na potrzeby pierwszego turnusu służby przygotowawczej realizowane będzie w okresie od 07 stycznia do 27 marca 2020 r. Mając na uwadze trudną sytuację życiową osób, które do tej pory nie odbyły czynnej służby wojskowej, pragniemy zaproponować tej grupie możliwość odbycia służby przygotowawczej.

Szczegóły w załączniku


Naboru ochotników do służby przygotowawczej.