Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne realizuje projekt „Wspominam, podziwiam, pamiętam - Gustaw Herling – Grudziński”, finansowany przez Fundację Lotto. W ramach zadania, Gminę Stare Bogaczowice odwiedziła pisarka Monika Sawicka, która w pierwszej kolejności spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. Pani Monika przedstawiła dzieciom i młodzieży postać oraz twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Spotkania zakończyły się warsztatami - uczniowie napisali list do autora.

Z Panią Moniką Sawicką mieli okazję spotkać się także dorośli. Tym razem, oprócz Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, znalazł się czas na przedstawienie sylwetki i twórczości samej pisarki. Pani Monika opowiedziała nam o swoim życiu i inspiracji do pisania. Przybliżyła także niektóre ze swoich dzieł literackich.