Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z klasI – IV szkoły podstawowej o tematyce profilaktycznej.

HASŁO KONKURSU: "Nie piję, nie palę, nie biorę"

FORMAT PRAC: prace wykonane na kartkach formatu A3

TECHNIKA: technika wykonania pracy dowolna :)

TERMIN: podpisane prace należy składać do 27 września 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (ul. Główna 132 pokój 235) lub u Pedagoga szkolnego – pani Małgorzaty Mieli.

Ze złożonych prac komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach ogłasza konkurs plastyczny dla młodzieżyz klas V - VIII szkoły podstawowej o tematyce profilaktycznej.

HASŁO KONKURSU: "Nie piję, nie palę, nie biorę"

FORMAT PRAC: prace wykonane na kartkach formatu A3

TECHNIKA: technika wykonania pracy dowolna :)

TERMIN: podpisane prace należy składać do 27 września 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (ul. Główna 132 pokój 235) lub u Pedagoga szkolnego – pani Małgorzaty Mieli.

Ze złożonych prac komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!