Gmina Stare Bogaczowice z Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, Rada Sołecka Wsi Stare Bogaczowice oraz Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie wspólnie zorganizowali Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka. Dzieci przybyły bardzo licznie i z radością oddały się świetnej zabawie w pięknym słońcu! Organizatorzy zapewnili ogrom atrakcji, np. gry i zabawy z nagrodami, grę terenową, quiz ekologiczny, warsztaty plastyczne, wspólne sadzenie drzewek z własnymi imionami. Każde dziecko otrzymało także prezent u fundowany przez Kotlinę Natury (Aktiw Sp.z o.o.).

Dzień był niezwykły, ponieważ wypełniły go dziecięce uśmiechy. Przyczynili się do tego: Kotlina Natury, Wójt Mirosław Lech, Pani Sołtys Radosława Stramel-Świteńska, Przedszkole "U Mikołaja", Pracownicy Urzędu Gminy, Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie i Karczma Jedyna Projekt realizowany  przez Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.