W naszej gminie w ramach projektu „Czysta gmina – zdrowa gmina”  ogłaszamy

kolejne wydarzenia związane z jego realizacją:Już w najbliższy piątek 20

września 2019 od godz. 9.00 serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia

udziału w akcji sprzątania świata w naszej gminie. Startujemy pod Szkoły

Podstawowej Stare Bogaczowice o godz. 09.00 – dla każdego zapewniamy rękawiczki

ochronne i worki na śmieci. Z kolei 26 września 2019 na III lekcji w Szkole

Podstawowej w Starych Bogaczowicach  organizujemy  dla uczniów klas V-VIII

konkurs wiedzy ekologicznej, w którym na uczestników czekają atrakcyjne

nagrody.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca PROW

2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany  przez Gminne

Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji

realizowanych w ramach projektu grantowego.