Z przyjemnością informujemy, że już od jakiegoś czasu w Cieszowie w Gminie Stare Bogaczowice trwają intensywne prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej, pełniącej funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną.

W dniu 22 marca 2019r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Grupą Agbud z siedzibą w Wałbrzychu, na budowę świetlicy wiejskiej w Cieszowie. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na 28 października 2019r.

Świetlica w Cieszowie będzie pełnić rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem Gminy Stare Bogaczowice jest budowa miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz miejsca gdzie mogą się edukować oraz integrować.