Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie części działki nr 852/1, (obręb Stare Bogaczowice), na plac zabaw dla dzieci poprzez montaż urządzeń treningowych i zabawowych adresowanych dla dzieci oraz elementów małej architektury zapewniających wypoczynek. Projekt obejmuje swoim zakresem także ogrodzenie, bramę wjazdową i furtkę aby zapewnić komunikację dla osób korzystających z placu jak również dla służb technicznych utrzymujących plac. Funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny teren rekreacyjny stanowiący plac zabaw-aktywności dzieci oraz strefę wypoczynku. Zaplanowano budowę 26,65 m chodnika stanowiącego dojście do placu zabaw. Ponadto zostanie zagospodarowany teren zieleni obok placu poprzez posprzątanie, wyrównanie terenu oraz nasadzenie drzew i krzewów.


Całkowita wartość projektu to około 85 000,00 zł. w tym dofinansowanie zadania z urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 30 000,00 zł.


Promesa