Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu przesyła w załączeniu list wystosowany do rolników i dzieci, w którym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani dr Aleksandra Hadzik apeluje o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji oraz zachęca do korzystania z kursu e-learmingowego „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”.



Bezpieczne wakacje