Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował do rolników apel o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbiorów i transportu płodów rolnych.


Apel Prezesa KRUS