Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, że od dnia 15 maja 2018 r. rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Jest ona niezbędna dla opracowania dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stare Bogaczowice”. Informujemy, że inwentaryzację przeprowadzą upoważnieni przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice przedstawiciele firmy EKO-TEAM ze Zgorzelca. Pracownicy EKO TEAM będą posiadać do wglądu oryginał niniejszego upoważnienia, a także będą wyposażeni w  identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterom i udostępnianie swoich posesji do spisu z natury, w szczególności informacji o  zmagazynowanych wyrobach zawierających azbest.

Przypominamy, że zgodnie   z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w  których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr. 8, poz. 31) , to na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcie azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo kontaktując się z:

Urzędem Gminy Stare Bogaczowice tel. 74/8452 165

lub z przedstawicielem firmy EKO-TEAM Sebastianem Kulikowskim TEL. 691 015 026

Prosimy o współpracę z ankieterami i rzetelne przekazywanie informacji.

Jedynie właściwie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest będą uwzględniane w  programie, a tym samym do takich wyrobów jest przewidziane finansowanie ich zbiórki, transportu i utylizacji.