Kolejna zmiana terminu składania wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła!!!

Szanowni Państwo z uwagi na utrzymujące się zagrożenie pandemią koronawirusai w trosce o Wasze życie i zdrowie, po raz kolejny zostaje zmodyfikowany termin składania wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 05.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Termin ten może zostać zmodyfikowany w przypadku niekorzystnego rozwoju pandemii.

Proszę o monitorowanie informacji w tym zakresie.