W dniu 23 grudnia 2020 roku został dostarczony sprzęt komputerowy z programu grantowego "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", finansowanego ze środków Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". Program ten  ma za zadanie doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, szczególnie dla rodzin 3+..

15 sztuk Notebooków wraz z oprogramowaniem zostało przekazane przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice Mirosława Lecha i Zastępcę Wójta Tomasza Fąkę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach Pani Radosławie Stramel_Świteńce.