Z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zostają zawieszone na czas nieokreślony dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Stare Bogaczowice,

Kontakt mailowy bezpośrednio do Przewodniczącej a.rajca@starebogaczowice.ug.gov.pl, 

bądź pod adres urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl.