Od 25 maja 2020 uczniowie klas I - III, których rodzice nie maja możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu mogą uczęszczać na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach. Autobusy dowożące dzieci do szkoły będą kursować tak jak w czasie roku szkolnego przed epidemią Covid -19.