Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

- właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód
nie przekracza 100 000 zł

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny
średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1400 zł - w gospodarstwie wieloosobowym

1960 zł - w gospodarstwie jednoosobowym

Szczegóły poniżej

Program Czyste powietrze