Wójt Gminy Stare Bogaczowice zawiadamia, ze w okresie od 5.06.2020 r. do dnia 26.06.2020 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej:


www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 


zostanie wywieszony wykaz nr 8/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


WYKAZ NR 8/2020 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym