W związku z przedłużającym się okresem zagrożenia i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa Ośrodek ponownie informuje, że może wspomóc osoby niesamodzielne w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb.

Bardzo prosimy wszystkich o czujność, o zadbanie o starszych, schorowanych ludzi. Jeśli sam sobie nie radzisz, lub nie możesz pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą seniorom w zakresie wykonania zakupów żywności, zakupu leków lub – jeśli zajdzie taka konieczność – dostarczenia artykułów spożywczych w ramach POP

Kontakt

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – tel.

74 8452 730 lub służbowa komórka 531 851 865 czynne codziennie: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do

godz. 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, piątek od godz. 7.30 do 14.00.