Dotyczy: wsparcia seniorów, osób starszych i samotnych w okresie zagrożenia koronawirusem

Informuję, że koordynowaniem pomocy dla osób starszych, samotnych z ramienia gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pracownicy socjalni. Na stronie internetowej GOPS – od 24-go br zawieszona jest informacja w przedmiotowej sprawie. Podano tam zasady udzielania pomocy oraz numery kontaktowe.

Bardzo prosimy wszystkich o czujność, o zadbanie o starszych schorowanych ludzi. Jeśli sam sobie nie radzisz, lub nie możesz pomóc komuś kto tej pomocy potrzebuje zadzwoń do Ośrodka Pomocy.

Nadmieniam, że Jeśli sytuacja trudna będzie się przedłużać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą w zakresie wykonania zakupów żywności, zakupu leków lub - jeśli zajdzie taka konieczność - dostarczenia artykułow spożywczych w ramach POPŻ.

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – tel. 74 8452 730 lub służbowa komórka 531 851 865 czynna codziennie do godz. 19.00włącznie z sobotą i niedzielą. Więcej informacji o postępowaniu, zagrożeniachitp. na stronie internetowej :www.gops-starebogaczowice.com.plw zakładce aktualności.

Z up. Wójta Gminy Stare BogaczowiceJolanta Kocoń kierownik GOPS