Od dnia 27 marca do odwołania z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o. o. zaprzestaje odbioru, we wszystkich formach, odbioru odpadów gabarytowych od mieszkańców, również przyjmowanie odpadów gabarytowych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o nie generowania w obecnej chwili odpadów gabarytowych, nie sprzątajcie strychów. Prosimy o zrozumienie i akceptacje tej decyzji.