Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu w ramach podejmowanych działań profilaktycznych skierowanych do osób starszych (seniorów), przedstawia w jaki sposób należy się zachować, aby nie paść ofiara oszustwa