„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Miło nam poinformować, że Gmina Stare Bogaczowice w roku 2019 uczestniczyła w konkursie grantowym na pozyskanie środków na realizacje budowy siłowni zewnętrznej oraz utworzenie terenu rekreacyjnego w Jabłowie. Złożony wniosek został pozytywie oceniony przed grantodawcę tj. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

W efekcie tego Gmina Stare Bogaczowice podpisała w dniu 24.01.2020 r. umowę ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu o powierzeniu grantu w wysokości ok. 30 000 zł na sfinansowanie zadania pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego". Maksymalny udział grantu w całkowitych kosztach kwalifikowanych realizacji zadania, wynosi 100%. Finanse w całości pochodzą z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 8 maja 2020 r. zostało wszczęte postępowanie, które wyłoni wykonawcę na zrealizowanie tego zadania.