Spieszymy z informacją, że zostało zrealizowane wyżej wymienione zadanie budowy siłowni zewnętrznej wraz z terenem rekreacyjnym. Obiekt jest ogólnodostępny od 1 lipca 2020 roku i zapraszamy do korzystania z niego przez wszystkich mieszkańców Jabłowa, Gminy Stare Bogaczowice oraz gości i turystów. Życzymy dożo zdrowia w związku z wykorzystaniem urządzeń siłowni. 

Jednocześnie nadmieniamy, że ze względu na panująca pandemię koronawirusa, nie odbyło się planowane wcześniej uroczyste otwarcie siłowni. Zapewniamy że, po ustąpieniu pandemii festyn powiązany z uroczystym otwarciem zostanie zorganizowany przez Gminę.