Informujemy, że Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, opublikowanego w Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego , poz. 1958

Treść Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego