Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 25 marca 2020 r. informujemy:

  • Liczba osób objętych kwarantanną – 297 (w tym 252 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 132
  • Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 11
  • Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0
  • Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0
  • Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 1
  • Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy - 0