Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 30 marca 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 121

2. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 144

3. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 8

4. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

5. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 3

7. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 0