Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 9 kwietnia 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 133 (w tym 29 osób zarejestrowanych w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 0

3.Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 45

4.Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 3 w tym 2 - Wałbrzych , 1-powiat wałbrzyski

5.Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6.Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7.Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 4 w tym 3-Wałbrzych, 1 Szczawno Zdrój

Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 0