Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 06 kwietnia 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 155 (w tym 25 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 75

3. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 8tym 7 – Wałbrzych,1 - powiat wałbrzyski

4. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

5. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 4 w tym 3 – Wałbrzych, 1 Szczawno-Zdrój

7. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 0