Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 10 lipiec 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 21 (w tym 112 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 2

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 91

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 2 w tym 2 Wałbrzych

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 2

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 101 w tym 72 – Wałbrzych, 3 gm. Szczawno-Zdrój, 6 gm. Stare Bogaczowice, 8 gm. Głuszyca, 1 gm. Jedlina - Zdrój, 2 gm. Boguszów – Gorce, 3 gm. Walim, 5 gm. Mieroszów, 1 gm. Czarny Bór

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 0