Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 3 kwietnia 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 187 (w tym 57 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 101

3. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 5 w tym 4 – Wałbrzych , 1 – powiat wałbrzyski

4. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

5. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 2

6. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 4 w tym 3 – Wałbrzych, 1- Szczawno -Zdrój

7. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 0