Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 29 wrzesień 2020 r. informujemy:

  • Liczba osób objętych kwarantanną – 90 (w tym 74 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)
  • Liczba osób objętych izolacją – 1 w tym 1 powiat wałbrzyski
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 145
  • Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 7 w tym 4 Wałbrzych, 3 powiat
  • Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0
  • Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0
  • Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 143 w tym 89 – Wałbrzych, 6 gm. Szczawno-Zdrój, 6 gm. Stare Bogaczowice, 15 gm. Głuszyca, 3 gm. Jedlina - Zdrój,7 gm. Boguszów – Gorce, 5 gm. Walim, 7 gm. Mieroszów,5 gm. Czarny Bór
  • Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 1