Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 29 kwiecień 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 410 (w tym 284 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 28

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym –145

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 13 w tym 11 – Wałbrzych, 2 – powiat wałbrzyski

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 41 w tym 32 – Wałbrzych, 1 gm. Szczawno-Zdrój, 3 gm. Stare Bogaczowice, 5 gm. Głuszyca

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 2 w tym 1 m. Wałbrzych, 1 gm. Stare Bogaczowice