Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 24 kwiecień 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 424 (w tym 281 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 22

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym –49

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 10 w tym 6 – Wałbrzych, 4 – powiat wałbrzyski

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 30 w tym 23 – Wałbrzych, 1 gm. Szczawno-Zdrój, 2 gm. Stare Bogaczowice, 4 gm.Głuszyca

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 3 m. Wałbrzych