Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 21.05.2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 247 (w tym 161 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 43

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 56

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 9 w tym 7 Wałbrzych,2 powiat wałbrzyski

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 77 w tym 56 – Wałbrzych, 2 gm. Szczawno-Zdrój, 6 gm. Stare Bogaczowice, 6 gm. Głuszyca , 1 gm. Jedlina-Zdrój, 1 gm. Boguszów-Gorce, 1 gm. Walim, 4 gm. Mieroszów

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 1