Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 20 kwietnia 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 77 (w tym 40 osób zarejestrowanych w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 14

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 47

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 11 w tym 10 – Wałbrzych, 1- powiat wałbrzyski

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 21 w tym 17- Wałbrzych, 1- gm. Szczawno-Zdrój, 2 - gm. Stare Bogaczowice, 1 gm. Głuszyca

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 1