Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 2 KWIETNIA 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 214 (w tym 81 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 90

3. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 6 ( w tym 4 z Wałbrzycha, 1 Boguszów Gorce, 1 Szczawno – Zdrój )

4. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

5. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 4 w tym 3 z Wałbrzycha, 1 Szczawno –Zdrój,

7. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 1 Wałbrzych