Miasto Wałbrzych i powiat wałbrzyski stan na dzień 13.10.2020

Liczba osób objętych kwarantanną

Liczba osób objętych izolacją

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym

Liczba osób hospitalizowanych

Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin

Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin

Liczba nowo zdiagnozo-

wanych pacjentów

311

83 w tym:

44 – powiat

40- Wałbrzych

322

14 w tym:

7 - Wałbrzych,

7 - powiat

0

0, w tym:

0-powiat

0-Wałbrzych

14, w tym:

3-powiat

11-Wałbrzych

Dane skumulowane od początku epidemii

Liczba zakażonych

Liczba ozdrowieńców

Liczba zgonów

238, w tym: 147 - Wałbrzych, 9- gm. Szczawno-Zdrój, 11 - gm. Stare Bogaczowice, 17 - gm. Głuszyca, 4 - gm. Jedlina-Zdrój, 14- gm. Boguszów-Gorce, 9 - gm. Walim, 13 - gm. Mieroszów, 8- gm. Cz. Bór

136

6