Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 11.05 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 355 (w tym 86 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 55

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 96

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 9 w tym 9 Wałbrzych ,0 -powiat wałbrzyski

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 1 gm. Mieroszów

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 72 w tym 54 Wałbrzych, 2 gm. Szczawno – Zdrój, 6 gm. Stare Bogaczowice, 6 gm. Głuszyca, 1 gm. Jedlina-Zdrój, 1 gm. Boguszów-Gorce, 1 gm.Walim, 1 gm.Mieroszów

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 0