Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 10.06.2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 70

2. Liczba osób objętych izolacją - 3

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 126

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 12

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) 87

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 0