Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 10 kwietnia 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 175 (w tym 74 osób zarejestrowanych w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 1

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 42

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 4 w tym 3 - Wałbrzych , 1-powiat wałbrzyski

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 5 w tym 4 -Wałbrzych, 1 Szczawno Zdrój

7. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 1