Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 09 październik 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 156

2. Liczba osób objętych izolacją – 39 w tym 18 powiat wałbrzyski, 21 Wałbrzych

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 319

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 10 w tym 4 Wałbrzych, 6 powiat

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 192 w tym 116 – Wałbrzych, 8 gm. Szczawno-Zdrój, 11 gm. Stare Bogaczowice, 15 gm. Głuszyca, 3 gm. Jedlina - Zdrój,14 gm. Boguszów – Gorce, 7 gm. Walim, 12 gm. Mieroszów,6 gm. Czarny Bór

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 12 w tym 6 powiat, 6 Wałbrzych