Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 07 październik 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 62

2. Liczba osób objętych izolacją – 11 w tym 6 powiat, 5 Wałbrzych

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 275

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 10 w tym 6 Wałbrzych, 4 powiat

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 4 w tym 2 Wałbrzych, 2 powiat

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 165 w tym 101 – Wałbrzych, 7 gm. Szczawno-Zdrój, 8 gm. Stare Bogaczowice, 15 gm. Głuszyca, 3 gm. Jedlina - Zdrój,10 gm. Boguszów – Gorce, 7 gm. Walim, 8 gm. Mieroszów,6 gm. Czarny Bór

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 4