Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień4 maja 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 310 (w tym 217 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 47

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym –121

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 10 w tym 7 – Wałbrzych, 3 – powiat wałbrzyski

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 63 w tym 48 – Wałbrzych, 1 gm. Szczawno-Zdrój, 6 gm. Stare Bogaczowice, 5 gm. Głuszyca, 1 gm. Boguszów-Gorce, 1 gm. Walim

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy –