Na podstawie raportu PPIS w Wałbrzychu dot. sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, na dzień 01.07. 2020 r. informujemy:

1. Liczba osób objętych kwarantanną – 12 (w tym 79 osoby zarejestrowane w systemie elektronicznym EWD po przekroczeniu granicy)

2. Liczba osób objętych izolacją - 5

3. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 49

4. Liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 OGÓŁEM – 10 w tym 6 Wałbrzych,4powiat

5. Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

6. Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0

7. Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) – 95 w tym 67 – Wałbrzych, 3 gm. Szczawno-Zdrój, 6 gm. Stare Bogaczowice, 8 gm. Głuszyca, 1 gm. Jedlina - Zdrój, 1 gm. Boguszów – Gorce, 3 gm. Walim, 5 gm. Mieroszów, 1 gm. Czarny Bór

8. Liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów na dzień sprawozdawczy – 1