Od 16 listopada 2020 roku zostają w ograniczonym zakresie otwarte Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkty będą otwarte tylko w poniedziałki i wtorki w normalnych godzinach funkcjonowania punktów w danej lokalizacji.

Aby minimalizować bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami, osoby oddające odpady do punktu proszone są o pobranie formularza zdania odpadów ze strony internetowej www.sanikom.com.pl lub wypełnienia formularzu na miejscu bezpośrednio przed zdaniem odpadów i wrzuceniem go do skrzynki podawczej.