Kolejne środki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Stare Bogaczowice, Program "Mały strażak" to pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do ratowania dobytku, życia i zdrowia mieszkańców. Wsparcie finansowe zostało przekazane  OSP Gostków i OSP Stare Bogaczowic

.