Ze względu na potwierdzone, liczne przypadki nieprawidłowej segregacji szkła w naszej gminie przypominamy zasady jego segregacji.

Do pojemnika lub worka koloru zielonego:

wrzucamy:                                                                                                  nie wrzucamy:

- butelki i słoiki po napojach i żywności

- szklanki

- opakowania szklane

- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

- naczyń żaroodpornych

- luster, żarówek, reflektorów

- lamp neonowych, halogenowych

- szyb okiennych i zbrojonych

- zniczy z zawartością wosku

- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach

Pamiętajmy:

- przed wyrzuceniem usuwamy nakrętki, kapsle, wieczka, resztki produktów

Niedopuszczalne jest wrzucanie do pojemników zielonych /zaobserwowane są takie przypadki szczególnie w ,,gniazdach”/ innych odpadów niż wyżej wymienionych, takich jak: odpady zmieszane, ziemia, gruz, odpady poremontowe, drobne elektroodpady itp. Proszę również nie wrzucać do kontenerów w gniazdach szkła w reklamówkach.

Szkło jest jednym z surowców wtórnych, które w 100% mogą być użyte ponownie. Recykling szkła można prowadzić nieograniczoną ilość razy!

Pamiętajmy, że, od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, jakie wszyscy ponosimy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.