POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz Lokalnymi Punktami w Ząbkowicach Ślaskich, Bielawie, Wałbrzychu, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na lata 2019 -2021.

Dla kogo:

1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa karnego, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie, jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).

2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Okręgowego Ośrodka i Lokalnych Punktów ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe, w oparciu o opinie specjalistów.

Pomoc świadczona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

- udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;

- pomoc psychologiczną i psychiatryczną;

- finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;

- finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłóbkachi klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;

- finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;

- pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości. 

Pomoc świadczona dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

- pomoc psychologiczna

Gdzie szukać pomocy:

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W KŁODZKU

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 11/2

Telefon: +48 517 601 656

E-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki:  8:00-18:00, wtorki:  8:00-16:00, środy: 10:00-20:00, czwartki: 10:00-20:00, piątki: 8:00-16:00, soboty: 8:00-12:00, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W WAŁBRZYCHU

Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 15D

Telefon: +48 517 592 784

E-mail: walbrzych@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 12:00-16:00, wtorki: 8:00-16:00, środy: 12:00-16:00, czwartki: 08:00-16:00, piątki: 12:00-16:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W BOGUSZOWIE GORCACH

Adres: 58-370 Boguszów Gorce, Plac Odrodzenia 9

Telefon: +48 509 005 093

E-mail: boguszow@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałki: 10:00-14:00, wtorki: 12:00-16:00, środy: 10:00-14:00, czwartki: 12:00-16:00, piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W ŚWIEBODZICACH

Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Henryka Sienkiewicza 43A

Telefon: +48 513 856 116

E-mail: swiebodzice@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałki: 10:00-14:00 , wtorki: 10:00-14:00, środy: 10:00-14:00 , czwartki: 10:00-14:00 , piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 18

Telefon: +48 517 932 524

E-mail: zabkowice@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 8:00-12:00, wtorki: 9:00-14:30, środy: 10:00-14:00, czwartki: 8:00-14:30 , piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W BIELAWIE

Adres: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 24

Telefon: +48 509 281 371

E-mail: dzierzoniow@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:00-13:00, wtorki: 9:00-13:00, środy: 9:00-13:00, czwartki: 9:00-13:00, piątki: 9:00-13:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji można znaleźć na stronie  https://www.pomoc-pokrzywdzonym.pl/

Całodobowa infolinia: +48 508 962 007